Atestate instructori auto - Şcoala de Şoferi Suceava

Atestate instructori auto

AUTORIZARE
Cursuri teoretice şi practice

Condiţii:
 • varsta minimă 25 ani;
 • să deţină permis de conducere categoria A, B, BE, de cel puţin 5 ani;
 • pentru obtinerea atestatului C,CE sunt trebuie îndeplinite următoarele condiţii:
  a) să fie deţinător al atestatului de categoria B de cel puţin 2 ani de activitate ca instructor auto şi minim 100 de cursanţi şcolarizaţi
  b) să deţină permis de conducere categoria C, CE, TR, de cel puţin 5 ani;
 • pentru obţinerea atestatului D, DE, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:
 • să fie deţinător al atestatului de instructor auto pentru cel putin categoria C sau CE pe o perioada minimă de 2 ani, perioadă în care solicitantul a finalizat pregătirea unui număr minim de 30 cursanţi care au solicitat efectuarea acestei categorii
 • să nu fi avut permisul suspendat în ultimile 6 luni sau de mai mult de 2 ori de la data obţinerii permisului, pentru consum de alcool
 • să nu fi avut anulat permisul în ultimii 5 ani;
 • să nu fi fost condamnat pentru o infracţiune (Ordinul 1019/octombrie 2009)..., dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia
 • dacă atestatul a fost anulat, poate fi obţinut din nou după cel puţin 1 an de la data anulării

 • Acte dosar:
 • buletin sau carte de identitate;
 • diplomă de bacalaureat (copie legalizată)
 • permis de conducere (categoria corespunzătoare atestatului pentru care se doreşte autorizarea)
 • aviz medical de la CFR, în ORIGINAL, cu menţiunea APT PENTRU INSTRUCTOR
 • test psihologic în ORIGINAL;
 • cazier auto, în ORIGINAL, eliberat de Poliţia Rutieră, valabil 30 de zile (pentru cetăţean UE este necesară DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE)
 • cazier judiciar, în ORIGINAL, pentru atestat instructor, valabil 6 luni, eliberat de Poliţia Judeţeană;

 • Durata cursului: 4 săptămâni, din care 90 de ore teoretice şi o săptămână de practică auto.
  Examen:
  a) teoretic: 60 de întrebări pe calculator. Pentru a fi admis trebuie sa fie corecte 48 de răspunsuri
  b) practic: 30 de minute pe traseu cu autovehiculele proprietate a firmei
  În afară de cursurile obligatorii, oferim posibilitatea de a asista şi la orele de conducere din trafic ale celorlalti cursanţi ai scolii de soferi, cu instructori profesionişti, aprofundând astfel cunoştintele asimilate pe parcurs.
  În urma obţinerii atestatului aveţi ocazia de a profesa şi de a evolua în cadrul şcolii de şoferi SIGUR LA VOLAN.
  REAUTORIZARE
  Pentru reatestare, înscrierea se va face în anul în care expiră atestatul, în caz contrar se va face o nouă autorizare.
  Acte dosar:
 • atestat valabil;
 • act identitate şi permis de conducere.
 • aviz medical de la CFR, în ORIGINAL, cu menţiunea APT PENTRU INSTRUCTOR
 • test psihologic în ORIGINAL;
 • cazier auto, în ORIGINAL, eliberat de Poliţia Rutieră, valabil 30 de zile (pentru cetăţean UE este necesară DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE)
 • cazier judiciar, în ORIGINAL, pentru atestat instructor, valabil 6 luni, eliberat de Poliţia Judeţeană;

 • Durata cursului: 5 zile lucrătoare.
  Examen teoretic:
  60 de întrebări pe calculator. Pentru a fi admis trebuie să fie corecte 48 de răspunsuri.
  Pentru susţinerea examinării, candidatul achită la POŞTĂ în contul A.R.R Iaşi, tariful în cuantum de 67 lei pentru fiecare probă de examen teoretic susţinut.
  Chitanţa se va prezenta la examen.

  Cont: RO59TREZ591501701X007603
  Codul fiscal al ARR - 23828585

  "Când pui suflet în ceea ce faci, lucrurile parcă prind viaţă."

  Facebook