CATEGORII AUTO


B, B1, BE

Categoria B (18 ani): Autovehicul cu masa maximă autorizată ce nu depăşeşte 3500 kg şi numărul maxim de locuri 8 (cu excepţia şoferului).
Autovehicule din categoria B cu o remorcă având masa maximă care nu depăşeşte 750 kg (remorcă uşoara). Ex: autovehicul de 3500 kg şi remorcă de 700 kg.
Ansamblu de vehicule a căror masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 4250 kg, formată dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă cu masa totală maximă de peste 750 kg.

Categoria B1 (16 ani):
Cvadricicluri a căror masă proprie nu depăşeşte 400 kg (550 kg pentru vehiculele destinate transportului de mărfuri), neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculelor electrice şi care sunt echipate cu motor cu ardere internă a cărui putere netă maximă nu depăşeşte 15 kW sau cu motor electric a cărui putere nominală continuă maximă nu depăşeşte 15 kW.

Categoria BE (18 ani):
Ansamblu de vehicule cu masa totală maximă autorizată de peste 4250 kg, formată dintr-un vehicul trăgător din categoria B şi o remorcă sau o semiremorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3500 kg.

ADEVERINŢĂ BE FĂRĂ EXAMEN (B - COD 98)

Categoria BE (18 ani): Curs minim obligatoriu prevăzut la art. 24' alin. 3 din OG. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată cu modificările ulterioare, necesar conducerii ansamblului de vehicule a cărui masă totală maximă autorizată este mai mare de 3500 kg dar nu depăşeşte 4250 kg, formată dintr-un ansamblu trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată depăşeşte 750 kg. Se fac 7 ore de conducere în cadrul şcolii de şoferi SIGUR LA VOLAN după care se eliberează o adeverinţă, urmând a merge la Serviciul de Pemise auto pentru a se trece pe permisul de conducere, la pozitia 12, codul Bx 96 fără a susţine niciun fel de examen cu Poliţia.


C, CE, C1, C1E

Categoria C, CE (18 ani):NOU!
Categorie valabilă doar pe teritoriul României până la împlinirea vârstei de 21 de ani, când devine automat valabilă internaţional.

Categoria C (21 ani):
Autovehicul cu masa maximă mai mare de 3500 kg, care este proiectat pentru transport de mărfuri şi pentru transportul a maxim 8 pasageri în afara conducătorului auto;
Autovehicul din categoria C cu o remorcă având masa maximă care nu depăşeste 750 kg (remorcă uşoară).

Categoria CE (21 ani):
Ansamblu de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria C şi o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg.

Categoria C1 (18 ani):
Autovehicul, altul decât cel din categoria D sau D1, a cărui masă maximă este de peste 3500 kg, dar nu mai mare de 7500 kg (şi care poate transporta maxim 8 pasageri, în afara conducătorului). Autovehiculului i se poate ataşa o remorcă a cărei masă nu depăşeşte 750 kg.

Categoria C1E (18 ani):
Autovehicule din categoria C1 şi o remorcă a cărei masă maximă este mai mare de 750 kg, cu condiţia ca masa maximă a ansamblului să nu depăşească 12000 kg.
Ansamblurile de vehicule în care vehiculul trăgător face parte din categoria B, iar remorca sau semiremorca sa are o masă totală maximă autorizată de peste 3500 kg, cu condiţia ca masa totală maximă autorizată a ansamblului să nu depăşească 12000 kg.


D, DE, TR

Categoria D, DE (21 ani):NOU!
Categorie valabilă doar pe teritoriul României până la împlinirea vârstei de 24 de ani, când devine automat valabilă internaţional.

Categoria D (24 ani):
Autovehicul pentru transport de persoane, având mai mult de 8 locuri pe scaune (cu excepţia şoferului). Acestui autovehicul i se poate ataşa o remorcă (pentru bagaje) având masa maximă ce nu depăşeşte 750 kg.

Categoria DE (24 ani):
Autovehicul din categoria D cu o remorcă a cărei masă maximă autorizată este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie sa fie destinată transportului de persoane.

Categoria TR (18 ani):
Maşini autopropulsate agricole, forestiere sau pentru lucrări. Şcoala tractor, combine agricole.


AM, A1, A2, A


Categoria AM (16 ani):
Mopede.

Categoria A1 (16 ani):
Motociclete cu capacitatea cilindrică maximă de 125 cmc, cu puterea maximă de 11 kW şi cu un raport putere/greutate de cel mult 0,1 kW/kg.

Categoria A2 (18 ani):
Motociclete cu puterea maxima 35 kW, cu un raport putere/greutate ce nu depăşeşte 0,2 kW/kg şi care nu sunt derivate dintr-un vehicul având mai mult de dublul puterii sale.

Categoria A (24 ani sau 20 ani dacă are experienţă de cel puţin 2 ani în conducerea motocicletelor din categoria A2):
Motociclete cu sau fără ataş şi tricicluri cu motor cu putere de peste 15KW.

"Când pui suflet în ceea ce faci, lucrurile parcă prind viaţă."